Resum -presentació Estudis Investigació Llet d’euga a Sant Joan de Deu

Presentació 

M. Mercè Olivé, Especialista en Anàlisis Clínics i Direcció tècnica del Laboratori Labco –General Lab a Sabadell.

S’ha de dir que en el meu període de formació vaig estar 8 anys en la Càtedra de Microbiologia i això ha marcat sempre una part dels meus interessos científics.

Tota aquesta aventura de la Llet euga, te el començament en un projecte familiar  previ:

Per afició, fa 10 anys que tenim 2 cavalls per fer excursions  de muntanya a nivell particular.

Aquests cavalls viuen  tot l’any lliures i  nomes s’alimenten de pastures i estan ubicats a Saldes, a la Vall del  Pedraforca.

Son d’una raça pirinenca  adaptada al clima (Merens),i a part de les nostres excursions,  per intercanvi de serveis, contribueixen  a la neteja ecològica de prats i boscos de les finques del nostre entorn.

Fa uns anys ,conec  a traves dels diaris el cas clínic d’en Juti  Gusi.

Interessada per les hepatitis víriques  em sorprèn el que explica.

Em desperta escepticisme , també curiositat al estar relacionat amb cavalls

Es aquesta curiositat la que em fa contactar per mail  i presentar-me  un dia a la Vall d’en Bas.

Vaig  a escoltar ….

De la conversa  vaig deduir  que si en els països com Alemanya , Bèlgica i França estava comercialitzada la llet d’ euga  es que hi hauria  bibliografia  científica al respecte.

Investigació Bibliografia,

Partint de constatacions bibliogràfiques  triem dos aspectes que poden tenir una correlació en  clínica humana :

-La Llet d’euga conte  prebiotics i macrobiota probiòtica  per  colonitzar amb  eficiència i eficàcia el intestí del poltre.

-La orina de eugues plenes conte estrògens conjugats  naturals

Proposta Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 Per poder realitzar aquests estudis experimentals  hem pogut comptar amb l’ investigació  desinteressada  del Departament de Sanitat i Anatomia Animal (UAB) i del Servei de Bioquímica Clínica Veterinària (UAB)

També hem hagut d’incorporar  2 Eugues embarassades amb poltres de la mateixa raça que els nostres cavalls,  que viuen junts en ramat en les mateixes condicions naturals i ambientals .

Línees Investigació :

Nivells de Microbiota probiotica i activitat enzimàtica ,de la Llet de Euga  mesurada durant els 11 mesos que dura el seu embaràs – Càtedra de Sanitat Animal, forma part  d’un Doctorat a presentar  estiu 2015

Nivells d’Estrògens naturals:en la Llet de Euga, detecció  durant  els 11m d’embaràs.  – Càtedra de Bioquímica  Veterinària i forma part d’un  Màster a presentar  Juliol 2015.

Estandardització  mostres

Eugues plenes  amb poltre, vida totalment lliure, no estabulades  ni el moment del part.

Part totalment autònom , al bosc sense cap intervenció humana.

Alimentació natural exclusiva de herba de prats muntanya ( 1.100-1200 m) durant primavera, estiu i tardo. Hivern  suport  de blat de moro  trinxat. En cas de  neu, herba del país  prèviament  secada i embalada.( Gósol i Vallcebre

Material i mètodes :

-Adaptació maneig eugues

-Recollida de la llet en el mateix prat, procés manual , higiènic , però sense desinfectants, per no interferir en el procés de colonització  intestinal del poltre, ni en el creixement bactèria en els medis de cultiu.

A-   Llet recollida , refrigerada i transportada ràpidament fins  a la UAB.

B-   Llet recollida i congelada immediatament.

Resultats

Microbiota probiotica :

Tan en les mostres tipus A i tipus B s’han detectat  gran abundància de Bacteris làctics  del gènere:

Lactobacillus , Lactococus , Enterococcus faecium , tots ells  pertanyen al grup de Bacteris que s’utilitzen  també com a Probiòtics humans.

La majoria de soques probiòtiques aïllades  de la llet d’euga, metabolitzen i degraden  la lactosa .

D’aquet estudi previ,  també deduïm que el creixement   progressiu de bacteris làctics durant els mesos de alletament i embaràs va lligat  directament al augment de l’activitat enzimàtica.

Es  evident, que l’augment de bacteris làctics condueix a un augment  en la producció d’enzims.

Enzims

S’han detectat una gran presencia  i varietat d’enzims.

Tots ells necessaris per portar a terme  processos metabòliques ,síntesis, i degradacions de proteïnes, imprescindibles per la supervivència del futur poltre.

Cal destacar , que son els mateixos enzims  que participen en els procés metabòlics  humans  i que els seus dèficits i carències  provoquen greus desequilibris que aboquen a patologies per tots conegudes.

Citar a tall d’exemple  enzims que s’ha trobat  amb mes proporció en la llet de euga embarassada:

-Leucina arylamidasa ( leucina aminopeptidasa)  enzim proteolític de oligopèptids que entre altres funcions , regula la digestió de proteïnes en el intestí.( també en humans).

-Esterasa-Lipasa  C4 i  esterasa –lipasa  C8 , son enzims produïts per varis bacteris làctics que  intervenen  mitjançant  uns processos de fermentació , en la formació de Acid butiric.   

Tots coneixem  l’ importància de la presencia del Butirat en la inhibició de les cèl·lules tumorals del colon , i com a potenciador del creixement de les cèl·lules epitelials.

Això concorda  amb la Bibliografia  recollida  que descriu al Butirat  com a component normal i abundant  en la llet de Euga .

Podríem seguim nomenant enzims , i processos relacionats, però l’objectiu nomes es ajuda a  pensar  que  la Llet de Euga  pot ajudar  en el aport de Bacteris làctics que afavoreixen el re equilibri del sistema intestinal.

Estrogens  naturals

Partint de dades bibliogràfiques , coneixíem que en l’orina d’ euga embarassada es detectaven nivells de estrògens naturals, entre ells, el Sulfat de Estrona.

Per la seva detecció ,s’han fet servir tècniques ELISA i  l’objectiu era comprovar si es detectaven nivells de Sulfat d’Estrona en la Llet de les Eugues embarassades , i els sues  nivells , i els increments durant els mesos d’embaràs.

El nostre estudi l’hem enfocat cap la detecció dels nivells del  Sulfat de Estrona  per ser el predominant  en la llet de Euga i  perquè el Sulfat de Estrona també es el estrogen/ reservori en la dona menopàusica.

Els resultats , es que en les Eugues no embarassades els nivells  de E3S estan per sota dels límits de detecció de la tècnica , resultat que concorda amb la Bibliografia recollida.

Es pot concloure que no detectem E3S en eugues no embarassades.

En canvi en les mostres recollides , de les 2 eugues patró embarassades, coincideix en un increment  progressiu al llarg dels mesos de embaràs , fins arribar  70-80 micrograms/ml, segons l’euga.

Evidentment son quantitats molt petites a considerar , però que poden contribuir a l’ alleugeriment dels símptomes de la menopàusia , i  juntament amb altres components de la llet de Euga , al endarreriment de la osteoporosis..

Igualment , tot  les ínfimes quantitats presents de E3S, es recomana  no consumir Let d’euga  en casos de  tractaments de supressió hormonal  per tumors hormono- depenents

 

Aquet projecte  d’estudi sobre la Llet d’Euga  ha comptat amb la col·laboració  desinteressada de la  Dra. Calvo, (Càtedra de Sanitat Animal ( UAB ) i la Dra. Bassols (Servei de Bioquímica Clínica Veterinària ( UAB ).

Sense  el seu interès científic  no hagués estat possible aquet estudi previ com a part  d’ un Doctorat i un Màster.

També eQuaid Reserch , ha contribuït en la mida de les seves possibilitats.

La resta de despesa en eugues , poltres,i tot el esforç tant econòmic, físic  i ecològic que d’això es  deriva  ho hem assumit des del àmbit familiar  sense cap compensació econòmica per part de cap organisme ni  entitat .

Satisfaccions moltes .

Gracies  a tot el veïnat de Saldes que d’una manera o altre esta implicat en el projecte.