Producció de llet

Xupitos de lletAquesta primera part de la investigació, per a mi particularment interessant professional i científicament, s’ha convertit en la meva gran oportunitat d’estudiar la llet d’euga, produïda en el seu estat més natural, donada per animals en llibertat i sense cap mena de manipulació en la seva alimentació.

Així doncs, amb el suport del meu marit i amb una gran càrrega d’il·lusió, ens hem llençat al projecte de produir llet d’euga lliure de qualsevol component que no sigui el propi de la mateixa llet, extreta d’unes eugues que viuran en llibertat tot l’any, ingerint varietat de pastures de muntanya no manipulades i en unes condicions de mínima intervenció.

La producció d’aquesta llet té com a objectiu poder fer les anàlisis dels seus components microbiològics i bioquímics (sense la presència d’elements distorsionants com serien els additius i altres contaminants), determinar els percentatges dels elements, i establir unes ràtios de quantitat i qualitat, a fi de normalitzar aquests paràmetres.

Al mateix temps, aquests resultats es relacionaran amb els obtinguts en els estudis clínics que ja s’estan fent, i tota l’informació ens permetrà extreure conclusions documentades científicament. Oportunament n’informaren aquí.

Actualment, els inicials estudis empírics ens permeten albirar que la Llet d’Euga és un aliment natural amb una gran potencialitat a l’hora de millorar la qualitat de vida de persones amb determinades patologies.

Lactància

Logo marca de llet
En col·laboració amb eQuaid