Primers resultats dels estudis microbiològics de la llet d’euga

Amb data de 26 de Juliol es van enviar per al seu estudi microbiològic, a la facultat de Veterinària de la UAB, mostres de llet de les egües Jaina i Jade.

Aquesta llet ha estat recollida de manera natural, sense fer servir cap desinfectant, en llibertat, sense estabular, i en el mateix prat de pastura.

Tal com intuíem, els resultats han estat òptims, des del punt de vista microbiològic.

En cap cas es detecten enterobacteris, fongs, ni bacteris anaerobis.

Ambdues egües presenten, en proporcions, diferents bactèris làctics dels quals en l’informe es quantifica la proporció, restant en estudi per la seva identificació .

Recordem que els bacteris làctics formen part del grup dels bacteris probiòtics.