Fibromiàlgia i Llet d’euga

La Fibromiàlgia és una síndrome crònica caracteritzada per un dolor muscular difús i intens, amb símptomes de fatiga i rebel al tractament. Es desconeix exactament què provoca la fibromiàlgia. Sembla ser que hi ha factors genètics que predisposen a la malaltia, però s’està constatant una certa correlació amb altres factors que poden afavorir la seva aparició: traumes físics (contusions greus), o psíquics lligats amb l’estrès i/o la depressió; la mala alimentació (dèficits vitamínics, excés de consum de grasses, etc.) i també l’edat.

Se sap que les persones diagnosticades de fibromiàlgia tenen nivells més baixos de la mitjana de l’enzim Delta-6-desaturasa. Aquest dèficit enzimàtic podria estar relacionat amb alguna variabilitat genètica. L’enzim Delta-6-desaturasa és l’encarregat de transformar l’Àcid Linoleic (LA) en l’Àcid Gamma-Linoleic (GLA), que té un potent efecte antiinflamatori i està qualificat per la WHO\FAO (1977) com Àcid Gras Essencial (AGE)

 Si a aquests dèficits enzimàtics se li afegeixen altres factors com el consum excessiu de grasses, la via de síntesi del GLA és desplaçada cap l’augment de producció de l’Àcid Araquidónic (AA), que té, contràriament, importants efectes inflamatoris i vasoconstrictors.

La Llet d’Euga, en la seva composició, a part de l’alt contingut d’EPA (Àcid Eicosapentaenoic) i de DHA (Àcid Docosahexaenoic), ambdós del grup d’àcids grassos poliinsaturats Omega-3, precursors de Resolvines i Neuroprotectines antiinflamatòries, també conté Àcid Linoleic i l’enzim Delta-6-Desaturasa, el que assegura la seva transformació en GLA, i l’apreciació dels seus efectes antiinflamatoris.

A més, la presència en la composició de la Llet d’Euga  d’aminoàcids lliures precursors de la Serotonina, Dopamina i Noradrenalina fa que sigui un bon modulador dels símptomes de l’estrès, de la depressió i/o de la angoixa. També la presència de Vitamina H en la seva composició, vitamina en la que els malalts de fibromiàlgia són deficitaris, sense cap dubte ajuda a reequilibrar aquest dèficit vitamínic.

La conclusió a la que arribem és que per la seva composició la Llet d’Euga pot ajudar notablement a la millora de la simptomatologia de la fibromiàlgia.