Estudis clínics i observacionals

La base clínica dels estudis observacionals és la bibliografia i els casos descrits en la mateixa.

El gruix dels estudis i publicacions sobre la Llet d’Egua son francesos, belgues, irlandesos i alemanys.

Hi ha països amb una antiga tradició a utilitzar la Llet d’Egua com ajut a la millora de determinades patologies.

En base a aquesta informació s’ha introduït la Llet d’Egua com a aliment coadjuvant en pacients que ho han sol·licitat i s’ha fet un seguiment observacional a partir de la informació que van proporcionant els mateixos pacients al llarg dels mesos.

Els bons resultats en diverses persones i amb variats diagnòstics i/o patologies, han fet que grups de professionals de la sanitat de diferents especialitats i hospitals s’hagin engrescat a fer Estudis Clínics protocol·litzats.

De tot això, i del seu desenvolupament, us anirem posant al corrent des de Novetats.