Esclerosi Múltiple i Llet d’Euga

L’Esclerosi Múltiple (EM) és una malaltia d’origen desconegut, catalogada com Autoimmune. Sembla ser que és el propi sistema immunitari el que provoca la destrucció de la mielina dels nervis, produint lesions neurodegeneratives a nivell cerebral i de moll d’os.

Els axons de les neurones cerebrals que es veuen afectats per aquesta malaltia perden la capacitat de transmissió dels impulsos cerebrals, mostrant-se els primers símptomes: alteracions de la vista, formigueig, debilitat muscular, cansament, depressió, trastorns intestinals, disfunció sexual, infeccions urinàries, osteoporosi i un llarg etc.

Aquests errors del sistema immunològic s’atribueixen a una predisposició genètica en combinació amb una sèrie de factors ambientals. Entre aquests factors ambientals, sembla que són els agents infecciosos els principals promotors d’aquestes alteracions del nostre sistema immunològic, concretament sembla que enfront el Virus Epstein-Barr (EBNA1) molts malalts d’EM pressenten una aguda i selectiva resposta immune.

Totes les infeccions virals van acompanyades de producció d’interferó gamma, una substància química produïda pel nostre cos amb diverses funcions de defensa: activació d’efectors antimicrobians, immunomodulació, regulació del tràfec dels leucòcits, etc. Per contra, en determinades persones, es constata que es dona una hiper-susceptibilitat a bactèries poc virulentes, a alguns virus i altres…, el que dóna lloc a un efecte pervers: la forta resposta immunològica a la infecció pot precipitar un atac d’EM.

Els tractaments poden ser molts i variats, començant per antiinflamatoris i seguint per un ampli ventall de fàrmacs que es prescriu sempre segons criteri facultatiu.

En el que tothom està d’acord és en què uns hàbits alimentaris equilibrats en vitamines, àcids essencials i lliures de greixos saturats afavoreixen la formació de la mielina, contrarestant en part la seva destrucció per l’atac dels anticossos.

La Vitamina C, amb la seva potent acció antiinflamatòria i reforçant del sistema immunològic, juga un paper important en la protecció de la mielina i en la prevenció de noves infeccions víriques i bacterianes. Els Omega 3, l’àcid fòlic, la Vit B12 i la Vit D en les dietes de malalts amb EM, en milloren els símptomes.

La Llet d’Euga en la seva composició aporta un molt alt contingut de Vitamina C, Omega 3, Vit B12, Aminoàcids Essencials i precursors de neurotransmissors. Recordem que el dèficit en neurotransmissors                (serotonina i dopamina ) és la causa d’estats depressius i d’ansietat.

Cal destacar l’alt contingut en la llet d’euga de proteïnes transportadores de Fe i Ca (Lactoferrina i Lysozima) que fan molt més absorbibles aquests minerals per la membrana intestinal i que, acompanyats de la Vit D, també present en la seva composició, formen un tàndem idoni per la prevenció de l’osteoporosi. També la presència d’Àcid Glutàmic, contribueix a la millora de la massa muscular.

No podem acabar sense esmentar la capacitat probiòtica i prebiòtica de la Llet d’Euga. Els estudis realitzats fins ara demostren que, al ser un aliment natural sense alteracions externes, compta amb un equip bacterià propi amb un gran potencial per reequilibrar la flora malmesa dels nostres sistemes digestius.

Concloem que la Llet d’Euga, com aliment natural no manipulat, per la seva composició rica en Omega 3 i també per  la presència de Vitamines, Aminoàcids i Minerals pot contribuir a la millora de la simptomatologia de l’Esclerosi Múltiple i, a l’hora, reforçar el sistema immunològic ajudant a la prevenció de noves infeccions víriques i bacterianes, que coadjuvaria a evitar l’efecte no desitjat de l’interferó gamma.