Legal notice

Denominació : Merens del Pedraforca, S.C.P.
Domicili : Camí de l’Obaga – Can Camil, Saldes
CIF: J 65746182
e-mail: mmerce@merensdelpedraforca.com

Objecte

El present avís i informació legal regula l’ús del servei del portal d’Internet www.merensdelpedraforca.cat, propietat de Merens del Pedraforca, S.C.P. (en endavant, Merens del Pedraforca) i que posa a disposició dels usuaris, complint amb les obligacions que disposa la legislació vigent.

La utilització del lloc web de Merens del Pedraforca atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, en el moment en què l’usuari accedeix al lloc web. Si no accepta aquestes condicions, se li prega que s’abstingui d’utilitzar el lloc web de Merens del Pedraforca.

Responsabilitat

Merens del Pedraforca s’eximeix de qualsevol responsabilitat per la possible informació que pugui aparèixer en el seu lloc web, si aquesta ha estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a ella.

Tampoc assumeix cap responsabilitat pel contingut que pugui aparèixer en llocs web als quals s’hagi redirigit des del lloc web de Merens del Pedraforca.

Si l’usuari considera que existeix alguna informació o contingut, tant en el lloc web de Merens del Pedraforca com en algun dels seus enllaços a llocs externs, que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, es prega la seva notificació a l’administrador del lloc web per procedir a la seva retirada.

Propietat Intel·lectual i Industrial

Els continguts del lloc web de Merens del Pedraforca estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial. La reproducció total o parcial, l’ús, explotació, distribució o comercialització està expressament prohibida, a no ser que s’hagi obtingut autorització escrita per part de Merens del Pedraforca.

Llei Aplicable i Jurisdicció

Les controvèrsies que puguin aparèixer en relació al lloc web es regiran per la legislació espanyola renunciant, les parts, a aquells que pel seu fur els hi pogués correspondre.